Lovas létesítmények fejlesztése pályázat

lovarda pályázat

A jelen pályázat célja lovardafejlesztés és létesítés: lovardák felújítását, bővítését, fejlesztését támogatja. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege max. 100 000 000 Ft, mértéke a települési besorolástól függően 50-70%. A pályázatra jogosultak köre: mikrovállalkozások, vidéki térségben élő magánszemélyek, őstermelők.

A felhívás indokoltsága és célja

Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó
6. számú vidékfejlesztési prioritáshoz3, illetve az abból képzett 6A fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.

A Fedeles lovarda pályázat 2022 felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

A támogatás háttere

Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 6.4.1. számú, nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése című művelete szolgál.